Compassion focused therapy

Medfølelses-fokuserede terapi er en af de nyere former for kognitiv terapi. Det er en metode hvor man arbejder på et emotionelt plan og hvor man træner at blive mere robust og en bedre til at støtte sig selv ‘ at være sin egen bedste ven’. Ved mange psykiske udfordringer ses en underliggende tendens til skam og selvkrititk, der fastholder en i et negativt mønster. Forskning viser at det at kunne støtte sig selv med venlighed og omsorg er essentielt når man kæmper med svære ting som lavt selvværd, selvkritik, angst, depression eller misbrugsproblematikker.

I terapien arbejder man med at få en støre forståelse for, hvordan man selv fungerer. Gennem reflektion og forskellige konkrete teknikker træner man mere egen omsorg og medfølende anerkendelse.  Dette gør os mere robuste i forhold til at møde de svære ting, som livet kan udfordre os med.